C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO
 

Licitació

TítolData InicialData FinalDies
Projecte d'execució per a la millora de serveis i pavimentació Platges de Fornells (fase 3) 19-10-201731-12-201772
Instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum dels equipaments esportius municipals (poliesportiu i camp de futbol) 30-03-201730-12-201771
Contractació del servei del programa esportiu municipal des Mercadal i Fornells 22-05-201728-07-2017Fora de termini
Servei d'ajuda a domicili del terme municipal des Mercadal 03-05-201715-05-2017Fora de termini
Obres Reforma/Rehabilitació edifici entre mitgeres per destinar-lo a Centre Cultural Ca N'Angel, entre C.Major 2, C.d'Enmig i Plaça Constitució des Mercadal 25-07-201631-12-2016Fora de termini
Projecte millora dels serveis i pavimentació de la urbanització Platges de Fornells (fase 2) 02-09-201631-12-2016Fora de termini
Servei de vigilància i socorrisme a diverses platges des Mercadal 12-02-201631-12-2016Fora de termini
Serveis polivalents de neteja viària, manteniment, jardineria i altres del municipi des Mercadal 04-02-201631-12-2016Fora de termini
Plec de condicions que regiran l'adjudicació, per procediment negociat de l'autorització d'ocupació temporal del domini públic a la platja de Binimel·là del terme des Mercadal, per als anys 2016 i 2017 15-04-201631-12-2016Fora de termini
Subministrament d'energia elèctrica dels edificis, instal·lacions i enllumenat públic de l'Ajuntament des Mercadal, dels comptadors de més de 10 Kw. 21-12-201531-12-2016Fora de termini
123456

Edictes pendents de publicació C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

     
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries