C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO
 

Licitació

TítolData InicialData FinalDies
Execució de les actuacions contingudes al «Projecte d’execució per a la renovació, ampliació i millora de l'eficiència energètica de l’enllumenat públic del carrer del Rosari de Fornells, TM des Mercadal» 14-08-201928-08-20197
Prestació del servei de recollida d’animals abandonats, vagabunds o extraviats, la seva retirada i transport als centres d’acollida d’animals de Maó i Ciutadella, de conformitat amb l’establert al present plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques 07-08-201921-08-20190
Licitació de les obres necessàries per a la «Rehabilitació de l’obra de fàbrica existent sobre el torrent del Camí del Cap de Cavalleria, PK 4, del terme municipal des Mercadal», d’acord amb la normativa vigent. 29-07-201918-08-2019Fora de termini
Contracte d'obra pel cobriment i climatització de la piscina municipal des Mercadal 22-05-201911-06-2019Fora de termini
Autorització administrativa per a l'aprofitament especial del domini públic municipal per a l'explotació del servei de tren turístic, a les zones turístiques d'Arenal d'en Castell i Na Macaret 03-05-201918-05-2019Fora de termini
Servei d'abalisament platges des Mercadal 02-05-201910-05-2019Fora de termini
Servei de neteja 13-02-201927-02-2019Fora de termini
ALIENACIÓ PARCEL·LA V.U.C4 SON PARC 28-12-201823-01-2019Fora de termini
ALIENACIÓ DIVERSES PARCEL·LES SON PARC I COVES NOVES 27-12-201822-01-2019Fora de termini
Execució de les actuacions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i que és la memòria valorada redactada per l’arquitecta tècnica municipal Canvi de Suports i enllumenat a Led a les Pistes de Tennis des Mercadal, novembre 2018). 04-12-201819-12-2018Fora de termini
123456789

Edictes pendents de publicació C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

     
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries