C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO
     
Es Mercadal BAN MUNICIPAL 14/07/2020

Per les raons que aconsella la seguretat, la salut i el bon desenvolupament de les activitats organitzades i per evitar qualsevol possible rebrot del
Coronavirus. Demanam la col·laboració de tothom, dur mascareta, mantenir sempre una distancia social mínima d’1,5 metres i netejar les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic periòdicament.

 

BAN MUNICIPAL

A causa que s’han suspès els actes més representatius i multitudinaris de les festes patronals de Sant Martí i Sant Antoni 2020 a conseqüència de la crisi sanitària del Covid19, atenent a l'ordenança municipal de convivència ciutadana i paisatge urbà, i a la resta de normativa legal establerta, per les raons que aconsella la seguretat, la salut i el bon desenvolupament de les activitats organitzades i per evitar qualsevol possible rebrot del Coronavirus, es fa saber que:

· S’ha confeccionat un programa festiu de mínims, vetlant per complir en tot moment
la normativa establerta per tal d’evitar les aglomeracions incontrolades.

· No es pot beure alcohol a la via pública (fer botellón ). Es recomana seure a les
terrasses i les taules d’aquestes han d’estar separades mínim 1,5 metres. També es
pot seure als seients que aportarà l’ajuntament per gaudir les diferents audicions
organitzades mantenint la separació establerta.

· Als bars, cafeteries o similars no està permès tenir altaveus amb el so directe cap al
carrer, la música no s’ha d’escoltar de la via pública, queden prohibides les festes
que puguin incitar a la beguda com la festa de la pomada o altres.

· Atenent a la normativa sanitària, tots els dies a partir de les 22.00 hores no es pot
consumir a la barra i a partir de les 2.00 hores es tancaran tots els establiments de
bar, restaurant, cafè concert o similar. Als espais interiors no es pot superar el 75%
de l’aforament ni tenir una separació entre taules menor d’1,5 metres.

· No es permet que els establiments comercials col·loquin cap barra de venda al
carrer. Es respectaran estrictament els acords del Consell de Govern Balear vigents
per a la transició a la nova normalitat.

· Els establiments comercials poden servir menjar i begudes per les que tenen la
corresponent llicència d’activitat, no es permet la venda de begudes alcohòliques
als menors de 18 anys.

· A les audicions i concerts no està permès el ball ni s’autoritzaran barres de venda
d’alcohol. S’estarà assegut tal com marca la normativa i en tot moment s’atendrà a
les instruccions dels vigilants de seguretat contractats per l’Ajuntament i als cossos i
forces de seguretat.

· A la cercavila dels gegants i la banda, el públic assistent ha d'estar aturat per
veure'ls passar mantenint la distància de seguretat.

· L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre o modificar qualsevol acte organitzat.
L’incompliment de les anteriors disposicions seran sancionades per aquesta alcaldia o per
l’autoritat que correspongui d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, els recordam que les infraccions de l’Ordenança Municipal de Renous i Vibracions, es poden arribar a sancionar amb multes de fins 6.010 €, clausura de l’activitat, retirada temporal o definitiva de la llicència, suspensió temporal de l’activitat o el precinte del focus emissor, o les infraccions molt greus regulades al decret llei 11/2020 del Govern Balear.

Demanam la col·laboració de tothom, dur mascareta, mantenir sempre una distancia social mínima d’1,5 metres i netejar les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic periòdicament.

Desitjam que l’any que ve puguem celebrar aquest dies tal i com ho hem fet sempre i que cavalls i cavallers tornin a ser els principals protagonistes de les nostres estimades festes patronals.

El batle
Xisco Ametller Pons

Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document

 
 
 


Ban      
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries